Menu Close

Ενημερωτικό Δελτίο του έργου Social B- Ιούνιος 2021

Καλώς ήρθατε! Εργαζόμαστε για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών περιγραμμάτων για την αντιμετώπιση των αναγκών κατάρτισης που μας υποδείξατε πέρυσι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνάς μας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κοινωνικές επιχειρήσεις σε θέματα διαχείρισης, ανάπτυξης και βιωσιμότητας. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εκπαιδευτικές ενότητες που ελπίζουμε να εφαρμόσουμε πιλοτικά στο τέλος του έτους …

Social B- μια σύντομη επισκόπηση

Και σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τι είναι το Social B…

 • Το SocialB είναι μία συμμαχία γνώσης του προγράμματος Erasmus+ μεταξύ 8 εταίρων προερχόμενων από τους τομείς του κοινωνικού επιχειρείν, της κατάρτισης και της  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από  4 χώρες- Ιρλανδία, Ελλάδα, Ιταλία και Σλοβενία.
 • Ο στρατηγικός στόχος του έργου είναι να αναπτύξει κοινό εκπαιδευτικό υλικό, διαθέσιμο σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, μέσω του Αποθετήριου Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευσης του  SocialB (eLearning Repository).
 • Η εκπαίδευση θα είναι μικτή και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και υλικό θα δομηθεί σε 16-24 εκπαιδευτικές ενότητες, που θα σχεδιαστούν  προκειμένου να καλύπτουν διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες σε κρίσιμες περιοχές που αφορούν την ανάπτυξη, βιωσιμότητα και  διεύρυνση του κοινωνικού επιχειρείν.
 • Το πρόγραμμα θα διαρκέσει  έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Εσείς προτείνατε. Εμείς ανταποκριθήκαμε.

Μετά από πολλές αναλύσεις, συζητήσεις και σχέδια με την Ομάδα Έργου, τους τελευταίους μήνες, καταλήξαμε να σχεδιάσουμε 6 Θεματικές  Ενότητες, καθεμία από τις οποίες θα περιλαμβάνει θέματα και μαθησιακό περιεχόμενο σε μία από τις 6 βασικές προκλήσεις για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, τις οποίες κατέδειξαν τόσο οι ίδιες όσο και οι οργανισμοί που συνεργάζονται μαζί τους. Οι επιμέρους εκπαιδευτικές ενότητες είναι αρθρωτές και έχουν σχεδιαστεί για να παρέχονται μέσω μικτής εκπαίδευσης, είτε ως μία ενότητα είτε συνδυασμός περισσοτέρων. Ρίξτε μια ματιά παρακάτω στις 6 θεματικές ενότητες  που επεξεργαζόμαστε.

Θεματικές Ενότητες

1 Εισαγωγή στην Κοινωνική Επιχείρηση

  • Ιστορία και εξέλιξη του τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
  • Συνδυάζοντας τις επιχειρηματικές αξίες με τις κοινωνικές αξίες
  • Κοινωνική Καινοτομία
  • Διακυβέρνηση και εταιρικές σχέσεις

2. Σχεδιασμός και Διοίκηση Έργου

  • Μαλακές και Μεταβιβάσιμες δεξιότητες
  • Ο κύκλος της Διοίκησης Έργου
  • Προετοιμάζοντας προτάσεις  και συμμετέχοντας σε διαδικασίες προμηθειών
  • Ευκαιρίες χρηματοδότησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

3. Ανθρώπινοι Πόροι

  • Ο ρόλος των  Ανθρώπινων Πόρων και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
  • Πρόσληψη προσωπικού και εθελοντών
  • Διαχείριση Απόδοσης
  • Ηγεσία και δεξιότητες ηγεσίας

4. Κοινωνικός Αντίκτυπος

  • Προσδιορισμός του Κοινωνικού Αντίκτυπου
  • Μέτρηση του  Κοινωνικού Αντίκτυπου
  • Ανάλυση δεδομένων
  • Επικοινωνώντας τον Κοινωνικό σας Αντίκτυπο

5. Οικονομική βιωσιμότητα

  • Ο κύκλος ζωής του στρατηγικού σχεδιασμού
  • Πώς να δημιουργήσετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο
  • Οικονομικός σχεδιασμός και χρηματορροές
  • Χρηματοδότηση της κοινωνικής  επιχείρησης – τραπεζικά δάνεια, κοινωνική χρηματοδότηση, επιχορηγήσεις, πωλήσεις

6. Μάρκετινγκ και συγκέντρωση πόρων για ανάπτυξη

  • Στρατηγικές Ανάπτυξης
  • Ανταγωνιστικότητα στην αγορά και αξιολόγηση της
  • Δυνατότητες συγκέντρωσης χρημάτων για κοινωνικές επιχειρήσεις
  • Δικτύωση και Προώθηση πωλήσεων

Θα επικοινωνήσουμε ξανά το φθινόπωρο όταν θα αναζητήσουμε κοινωνικές επιχειρήσεις,  συμβούλους και τους συνεργάτες τους, για να συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή της εκπαίδευσης προς το τέλος του τρέχοντος έτους – μείνετε συντονισμένοι!

Χαρτογράφηση της εκπαίδευσης στο πεδίο των κοινωνικών επιχειρήσεων στην ΕΕ

Θα θέλατε μια ευρύτερη επισκόπηση του ” ποιος κάνει τι ” στην παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε άλλες χώρες της ΕΕ;

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την σύμπραξη του SocialB το 2020 εντόπισε 98 ιδρύματα σε 24 χώρες της ΕΕ που παρέχουν μια σειρά προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, που κυμαίνονται από προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, έως προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα μέσω του διαδραστικού χάρτη που έχουμε αναπτύξει, ο οποίος παρέχει βασικές πληροφορίες για όλα τα μαθήματα που απεικονίζονται σε αυτόν, π.χ. τύπος και τίτλος του μαθήματος / προγράμματος, ίδρυμα, διάρκεια μαθήματος, μονάδες ECTS, δίδακτρα, προαπαιτούμενα εισαγωγής κ.λπ.

>>> Διαδραστικός χάρτης της εκπαίδευσης και κατάρτισης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην ΕΕ <<<

Θα θέλαμε πραγματικά να οικοδομήσουμε σε αυτόν τον χάρτη και να συμπεριλάβουμε όλα τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τοπίου των κοινωνικών επιχειρήσεων. Εάν γνωρίζετε κάποιο μάθημα ή ίδρυμα που πρέπει να βρίσκεται στο χάρτη, ενημερώστε μας και θα το προσθέσουμε σε αυτόν.

Στο επίκεντρο η σύμπραξή μας – Ιταλία

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε 2 κορυφαίους Ιταλούς εταίρους στην σύμπραξή μας: Το Programma Integra, έναν κοινωνικό συνεταιρισμό που αναπτύσσει και υλοποιεί σχέδια για την υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων, και το Πανεπιστήμιο Tor Vergata της Ρώμης, το οποίο φημίζεται για την στόχευση , τη διδασκαλία και εκπαίδευση που παρέχει στα πεδία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας.

Οι 2 συνεργαζόμενοι οργανισμοί σε καθεμία από τις 4 χώρες του προγράμματος SocialB υποστηρίζονται από μια συμβουλευτική ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία συναντιέται με την ομάδα σε βασικά σημεία- χρονικά ορόσημα του έργου για να καθοδηγήσει την επόμενη φάση του – η ομάδα των Ιταλών εταίρων εξασφάλισε μια σημαντική ανατροφοδότηση σε μια πρόσφατη συμβουλευτική συνάντηση με την  ομάδα των εμπειρογνωμόνων.

Στα μέλη των Ομάδων αυτών περιλαμβάνονται εμπειρογνώμονες στον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων, προσωπικό ΑΕΙ και εξωτερικοί επαγγελματίες, και η συμβολή και καθοδήγησή τους είναι σημαντική όχι μόνο ως μέσο βελτίωσης της υλοποίησης του έργου, αλλά και ως μέσο διασφάλισης της ποιότητας και του περιεχομένου του υπό ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού.

Στην Ιταλία, για παράδειγμα, η Συμβουλευτική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του  Έργου περιλαμβάνει: τον κ. Luca Calisi, Πρόεδρο του ULIS, έναν οργανισμό που υποστηρίζει κοινωνικούς επιχειρηματίες· την κα. Flamina Valenza μέλος της ομάδας διαχείρισης του Confcooperative Roma e Lazio, της περιφερειακής εμπορικής ένωσης που εκπροσωπεί, βοηθά, προστατεύει και ελέγχει το συνεταιριστικό κίνημα· τον κ. Giorgio Baracco, Πρόεδρο της κοινωνικής επιχείρησης «Proteina», και λέκτορα στο αντικείμενο   της κοινωνικής καινοτομίας και επικοινωνίας στις κοινωνικές επιχειρήσεις · και την κα. Nicola Cabria, ειδικό στις επιχειρήσεις χωρίς αποκλεισμούς και διευθύνουσα σύμβουλο του Human Foundation.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στα μέλη και των 4 Συμβουλευτικών Ομάδων Εμπειρογνωμόνων του έργου  σε κάθε μια συμμετέχουσα χώρα  για την πολύτιμη συμβολή και την καθοδήγησή τους

Παραμείνετε ενημερωμένοι για το Social B

Για να ενημερώνεστε για το SocialB,  καθώς εξελίσσεται το έργο, θα ήταν χαρά μας να εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας. Υποσχόμαστε να μην σας βομβαρδίζουμε με email, αλλά προσβλέπουμε  να εκδώσουμε 2 ακόμη ενημερωτικά δελτία το 2021, με νεότερα για την πρόοδό μας.

Επίσης, θα χαιρόμασταν ιδιαιτέρως εάν μοιραζόσασταν αυτό το ενημερωτικό δελτίο με συναδέλφους και με οποιονδήποτε άλλο που μπορεί να ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει την πρόοδό μας, ιδίως κοινωνικές επιχειρήσεις, Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης που δραστηριοποιούνται στην κατάρτιση στο πεδίο των κοινωνικών επιχειρήσεων .

Εγγραφείτε εδώ για το ενημερωτικό μας δελτίο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το SocialB αποτελεί μία συνεργασία μεταξύ οργανισμών από την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Σλοβενία, με επικεφαλή το Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Λίμερικ, Ιρλανδία. Ο ευκολότερος τρόπος για να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι μέσω της ιστοσελίδας μας, όπου μπορείτε  επίσης να βρείτε πληροφορίες και συνδέσμους για τους  φορείς που συμμετέχουν στο έργο, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας για τον υπεύθυνο έργου κάθε οργανισμού εταίρου.

Το SocialB είναι μία Συμμαχία Γνώσης (612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA) και  χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι πληροφορίες και οι απόψεις που αναφέρονται σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο είναι αυτές των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε τα όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.