Menu Close

Εταίροι του έργου

Εταίροι του έργου

Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Λίμερικ – Limerick Institute of Technology (LIT) – Συντονιστής Εταίρος

Το Limerick Institute of Technology (LIT) είναι ένα ινστιτούτο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ιρλανδίας. Αποτελεί  ένα από τα 13 αντίστοιχα ινστιτούτα της Ιρλανδίας. Διαθέτει πέντε πανεπιστημιουπόλεις οι οποίες εκτείνονται στην πόλη του Λίμερικ, στην κομητεία Τιπερέρι (Tipperary) και στην κομητεία Κλέιρ  (Clare), η οποία εκτείνεται στην κεντρική – δυτική περιφέρεια της Ιρλανδίας.

Σε όλες τις πανεπιστημιουπόλεις απασχολούνται  πάνω από 600 άτομα, το 50% περίπου εξ αυτών αποτελεί ακαδημαϊκό προσωπικό.  Το LIT είναι αναγνωρισμένο για τις ενεργητικές προσεγγίσεις μάθησης, την εφαρμοσμένη έρευνα, την ενσωμάτωση της κοινωνικής ανάπτυξης και την επιχειρηματική του ανάπτυξη. 

Η Μονάδα Έρευνας Ανάπτυξης και Καινοτομίας (RDI) του LIT υποστηρίζεται λειτουργικά από τις πανεπιστημιουπόλεις του Λίμερικ και του Τιπερέρι. Το LIT διαθέτει επίσης και 6 επιχειρηματικούς κόμβους στις 3 κομητείες. Η Μονάδα Έρευνας Ανάπτυξης και Καινοτομίας (RDI) συντονίζει τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης του LIT και προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη σε επιχειρήσεις της περιφέρειας  και παράγει καινοτομία. Η Μονάδα Έρευνας Ανάπτυξης και Καινοτομίας (RDI) συμμετέχει σε ένα ευρύ φάσμα εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων με εταίρους από την Ευρώπη της ΗΠΑ και διεθνείς.

Δίνοντας έμφαση στην βιώσιμη ενέργεια, στη δράση για το κλίμα, στο κοινωνικό επιχειρείν, στην αγροτική ανάπτυξη και στην τεχνολογία για την εκπαίδευση, η ομάδα RDI  ηγείται και συμμετέχει σε έργα και δραστηριότητες συνεργαζόμενη στενά με το ακαδημαϊκό προσωπικό και ειδικούς  από ολόκληρο το Ινστιτούτο.

Ballyhoura Development

Η Ballyhoura Development (BD) είναι μια αναπτυξιακή εταιρία υποστηριζόμενη από την τοπική κοινότητα, και μία εγγεγραμμένη φιλανθρωπική οργάνωση, η οποία συνεργάζεται με επιχειρήσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις και κοινότητες στην περιοχή Ballyhoura του Ανατολικού Limerick και του Βόρειου Cork, στη νοτιοδυτική Ιρλανδία. Εχοντας ιδρυθεί το 1989, η BD εμπλέκεται  επί του παρόντος σε περισσότερα από 30 εθνικά και ευρωπαϊκά έργα και προγράμματα, εστιάζοντας σε τρεις βασικούς στόχους:
 1. Οικονομική ανάπτυξη
 2. Ανάπτυξη σε επίπεδο κοινότητας
 3. Περιβαλλοντική ανάπτυξη & αειφορία
Η εταιρικότητα  και η συμμετοχή αποτελούν τις  κατευθυντήριες αρχές του έργου και των δραστηριοτήτων της Ballyhoura Development και η  προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω είναι κεντρική για την υλοποίηση όλων των προγραμμάτων του οργανισμού. Το όραμά μας: Μια περιοχή με ισχυρές, χωρίς αποκλεισμούς κοινότητες και μια διαφοροποιημένη οικονομία. Η αποστολή μας: Να εργαστούμε συνεργατικά  για να αναπτύξουμε δυναμικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινότητες που εμπνέουν και αγκαλιάζουν νέες ευκαιρίες, οδηγούν σε θετικές βιώσιμες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές αλλαγές και μειώνουν τις ανισότητες, καθιστώντας έτσι την περιοχή Ballyhoura μια ελκυστική τοποθεσία για να ζήσει κανείς, να δημιουργήσει επιχειρήσεις, και να την επισκεφθεί. Οι αξίες μας: Ένταξη – Ακεραιότητα – Καινοτομία

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Η Ολυμπιακή Εκπαιδευτική ιδρύθηκε το 1995 ως κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  και έκτοτε έχει εξελιχθεί  σε πάροχο εκπαίδευσης και παροχής συμβουλευτικής. Η προώθηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό προς ταχύτερη επαγγελματική και επιχειρηματική ανάπτυξη, καθώς και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, συγκαταλέγονται στους κύριους στόχους της Ολυμπιακής Εκπαιδευτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία συμμετέχει ενεργά σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες και ολοκληρωμένα προγράμματα που είτε εξειδικεύονται στην κοινωνική ένταξη ποικίλων ευάλωτων ομάδων και στη σχετική έρευνα ή στοχεύουν στη μεταφορά καινοτομίας, καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας , τα οποία συνδέονται με τη διά βίου μάθηση και την επιχειρηματικότητα.

Μέχρι στιγμής, πάνω από 25.000 εκπαιδευόμενοι έχουν εκπαιδευτεί από εμάς και έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 4.500.000 ανθρωποώρες επαγγελματικής κατάρτισης.

Στην Ολυμπιακή εκπαιδευτική στοχεύουμε να βρούμε τρόπους για να επιτύχουμε θετική αλλαγή μέσω κάθε δραστηριότητας στην οποία συμμετέχουμε.

 

Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών εδρεύει στην Ελλάδα, στην Πάτρα Αχαΐας, ιδρύθηκε το 1964 και αποτελείται από 7 σχολές. Καλύπτει ένα μεγάλο εύρος τομέων και κατά συνέπεια ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών κλάδων προσφέροντας 35 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 50 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Ένας από τους βασικούς του σκοπούς είναι η δημιουργία νέας γνώσης μέσω της προώθησης της επιστημονικής έρευνας. Αυτή η πρακτική καθιστά το πανεπιστήμιο ιδιαίτερα δραστήριο στην έρευνα και αναγνωρίσιμο για την ποιότητα και την ικανότητα του να καινοτομεί. Στην παγκόσμια λίστα κατάταξης πανεπιστημίων QS World University Ranking (Ιούνιος 2019) το Πανεπιστήμιο Πατρών κατατάσσεται στις θέσεις μεταξύ 701-750. Επιπλέον των υπολοίπων δραστηριοτήτων του, στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργούν 3 εκπαιδευτικά κέντρα: το διδασκαλείο ξένων γλωσσών, το κέντρο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, το κέντρο επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης. Το πανεπιστήμιο προσφέρει προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα στην διοίκηση επιχειρήσεων, ακολουθώντας τις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις  και καλύπτει ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων που σχετίζονται με την διοίκηση επιχειρήσεων στον ιδιωτικό, δημόσιο και μη κερδοσκοπικό τομέα.

Programma integra

Η  Programma integra είναι ένας κοινωνικός συνεταιρισμός που ιδρύθηκε στη Ρώμη το 2005. Στόχος του είναι η εφαρμογή και υποστήριξη σχεδίων για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων, προκειμένου να προωθηθεί η έναρξη βιώσιμων και διαρκών διαδικασιών αυτονομίας και να συμβάλει στην ευημερία και την ανάπτυξη της κοινότητας.

Δραστηριότητες:

 • Σχεδιασμός μονοπατιών κοινωνικής ένταξης. Η Programma integra αναπτύσσει και πραγματοποιεί παρεμβάσεις υπέρ των μεταναστών, καθώς και των αιτούντων και των κατόχων διεθνούς προστασίας (άσυλο), παρέχοντας υπηρεσίες κοινωνικο-νομικής βοήθειας, επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής μέσω ατομικών και ομαδικών συνεδριών, μαθημάτων ιταλικής γλώσσας και επαγγελματικής κατάρτισης, υπηρεσίες διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης, κοινωνική διαμεσολάβηση στον τομέα της στέγασης.
 • Προώθηση της συνεργασίας, της γνώσης και της καινοτομίας μεταξύ των κοινωνικών επαγγελματιών. Παρέχει εκπαίδευση και μαθήματα σε κοινωνικούς επαγγελματίες καθώς και υπηρεσίες πληροφόρησης. Διοργανώνει σεμινάρια και εργαστήρια, προωθεί και διεξάγει δραστηριότητες ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.
 • Συμμετοχή της κοινότητας στην πρόκληση της ένταξης. Η Programma integra προωθεί εκστρατείες ενημέρωσης και δημόσιας ευαισθητοποίησης πολιτών και οικονομικών φορέων της περιοχής.
 • Υποστήριξη στον σχεδιασμό έργων υψηλού αντίκτυπου. Προσφέρει τεχνoγνωσία στον σχεδιασμό, διαχείριση, παρακολούθηση και  λογοδότηση   καινοτόμων έργων που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη μεταναστών και προσφύγων.

Αξίες:

 • Στόχευση στο άτομο,  θεμέλιο της  νέας κουλτούρας υποδοχής είναι  η ακρόαση και αναγνώριση του άλλου ατόμου .
 • Ποιότητα στη διαχείριση των παρεμβάσεων, μέσω ομαδικής εργασίας, συνεχών διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης.
 • Καινοτομία ως διαδικασία έρευνας και δοκιμής για νέες μορφές παρέμβασης.
 • Ίσες ευκαιρίες ως αρχή για την οικοδόμηση μιας πιο δίκαιας κοινωνίας.

 

Πανεπιστήμιο Ρώμης “Tor Vergata

Σκοπός του Πανεπιστημίου Ρώμης “Tor Vergata” είναι  να διαδραματίσει έναν  ηγετικό ρόλο στην έρευνα και την εκπαίδευση, καθώς και στην τεχνολογική, οικονομική, οργανωσιακή  και κοινωνική ανάπτυξη, προκειμένου να γίνει  όχι μόνο ένα «βιώσιμο πανεπιστήμιο», αλλά και ένα από τα καλύτερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έως το 2025.

Το Πανεπιστήμιο δομείται από 6 σχολές (Οικονομικά, Νομική, Μηχανική, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Φιλοσοφία, Ιατρική και Χειρουργική, Μαθηματικά, Φυσική και Φυσικές Επιστήμες) που οργανώνονται σε 18 Τμήματα. Προσφέρει 107 μαθήματα (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και βασικού κύκλου σπουδών) και 31 διδακτορικά μαθήματα (σε ιταλικά ή αγγλικά), και 19 μαθήματα που διδάσκονται στα αγγλικά (6 διπλά/κοινά πτυχιακά προγράμματα). Στην εκπαίδευση που προσφέρει το πανεπιστήμιο συμπεριλαμβάνονται  150 μαθήματα μετεκπαίδευσης (προχωρημένα μαθήματα κατάρτισης, 1ου και 2ου επιπέδου κατάρτισης) και 50 σχολές ειδίκευσης.

Στο SocialB  το Πανεπιστήμιο “Tor Vergata” συμμετέχει μέσω της ερευνητικής ομάδας Κυβέρνηση και Κοινωνία των Πολιτών (Government and Civil Society – GCS). Η ερευνητική ομάδα ειδικεύεται σε θέματα που σχετίζονται με το δημόσιο τομέα και την κοινωνία των πολιτών, και  δραστηριοποιείται σε τρεις κύριους μακροοικονομικούς τομείς έρευνας:

Δημόσια διοίκηση και διακυβέρνηση – διδασκαλία, έρευνα και έλεγχος διαδικασιών που αποσκοπούν στη δημιουργία δημόσιας αξίας

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – διδασκαλία, έρευνα και έλεγχος  διαδικασιών που αποσκοπούν στη δημιουργία κοινωνικής αξίας

Εταιρική κοινωνική ευθύνη και αειφορία – διδασκαλία, έρευνα και έλεγχος  διαδικασιών που αποσκοπούν στη δημιουργία κοινής αξίας

Τμήμα Γεωγραφίας της  Σχολής Τεχνών του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνα – Department of Geography at the Faculty of Arts, University of Ljubljana

Το Τμήμα Γεωγραφίας της Σχολής Τεχνών του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνα (ίδρυση: 1919), διαθέτει  μια μακρά παράδοση συνεργασίας με γεωγραφικά και άλλα ιδρύματα του εξωτερικού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 16 διμερή έργα (2007-2020) παγκοσμίως, και 14 διεθνή έργα, τα οποία υποστηρίχθηκαν από μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ για επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες καθώς και έλαβαν χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Έχει επίσης εμπλακεί ενεργά στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε εθνικό επίπεδο

Κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια το Τμήμα συνεργάστηκε με περισσότερα από πενήντα τμήματα γεωγραφίας μέσω του δικτύου ανταλλαγής Erasmus και είναι επίσης μέλος του δικτύου GeoRegNet CEEPUS (Πρόγραμμα Ανταλλαγών Κεντρικής Ευρώπης για Πανεπιστημιακές Σπουδές, που συνδέει 19 ιδρύματα).

Προσφέρουμε εκπαίδευση στο αντικείμενο της   γεωγραφίας (για ειδικούς γεωγραφίας και καθηγητές γεωγραφίας) σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Το Τμήμα Γεωγραφίας διαθέτει την πλουσιότερη γεωγραφική βιβλιοθήκη στη Σλοβενία, ένα εργαστήριο γεωγραφίας και χαρτογραφίας, εργαστήριο φυσικής γεωγραφίας και ένα ερευνητικό κέντρο και φιλοξενεί έως 400 φοιτητές και 28 μέλη προσωπικού. Η δυναμική του τμήματος μπορεί να ακολουθηθεί στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο Geografska širina (σύνδεσμος: http://geo.ff.uni-lj.si/stoletnica/novice/geografska_sirina).

Αναπτυξιακή Εταιρία  Kozjansko (Development Agency Kozjansko)

Η Αναπτυξιακή Εταιρία  Kozjansko είναι ένας οργανισμός περιφερειακής ανάπτυξης που ιδρύθηκε το 2000. Υλοποιεί  διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά έργα και προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη της κοινότητας, στην οικονομική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα. Είναι επίσης επικεφαλής εταίρος της Τοπικής Ομάδας Δράσης «Από το Pohorje στο Bohor» που συνδέει  επτά δήμους (Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Zreče).

Οι ακόλουθες οργανωσιακές  μονάδες  αποτελούν επίσης μέρος της αναπτυξιακής εταιρίας  Kozjansko:

 • H Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας Šentjur προσφέρει επιχειρηματικό χώρο και υποστήριξη σε νέες εταιρείες,
 • Το Κέντρο Νεότητας Šentjur προσφέρει προγράμματα κατάρτισης, καθοδήγησης και διεθνούς ανταλλαγής για την παροχή πρόσθετων δραστηριοτήτων για παιδιά και νέους. Το Κέντρο Νεότητας Šentjur διαχειρίζεται επίσης έναν συνεργατικό χώρο ενεργοποιητή και μία θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας για νέους
 • Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Šentjur παρέχει τυπική και άτυπη εκπαίδευση και κατάρτιση σε ενήλικες και διάφορα προγράμματα για ηλικιωμένους και άλλες ομάδες,
 • Το Κέντρο Πληροφόρησης Τουρισμού Šentjur συνδέει και προωθεί παρόχους τουριστικών υπηρεσιών, μουσεία καθώς  και την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά του δήμου Šentjur.