Menu Close

Tι έχουμε αποκομίσει αυτή την χρονιά;

Καλώς ήρθατε στο 1o Ενημερωτικό Δελτίο του προγράμματος SocialB! Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε τι έχουμε ετοιμάσει μέσα στο 2020…

Social B- μια σύντομη επισκόπηση

«Το SocialB με μια ματιά»
 • Το SocialB είναι μία συμμαχία γνώσης του προγράμματος Erasmus+ μεταξύ 8 εταίρων προερχόμενων από τους τομείς του κοινωνικού επιχειρείν, της κατάρτισης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 4 χώρες- Ιρλανδία, Ελλάδα, Ιταλία και Σλοβενία.
 • Ο στρατηγικός στόχος του έργου είναι να αναπτύξει κοινό εκπαιδευτικό υλικό, διαθέσιμο σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, μέσω του Αποθετήριου Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευσης του SocialB (eLearning Repository)
 • Η εκπαίδευση θα είναι μικτή και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και υλικό θα δομηθεί σε 16-24 εκπαιδευτικές ενότητες, που θα σχεδιαστούν προκειμένου να καλύπτουν διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες σε κρίσιμες περιοχές που αφορούν την ανάπτυξη, βιωσιμότητα και διεύρυνση του κοινωνικού επιχειρείν.
 • Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο του 2022

Tι έχουμε αποκομίσει αυτή την χρονιά;

Μάθαμε αρκετά για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις!

Ένα μεγάλο «Ευχαριστώ» σε όλους τους οργανισμούς, τα άτομα και τους συνεργάτες σε Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και Σλοβενία που αφιέρωσαν χρόνο για να συμμετάσχουν στην διεξαγωγή της έρευνας μας, καθώς και στις συνεντεύξεις και συζητήσεις ανατροφοδότησης. Συγκεκριμένα:

 • 93 Κοινωνικές Επιχειρήσεις
 • 25 Συμβούλους Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Οργανισμούς παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
 • 20 συνεργάτες και μέλη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
 • 98 Εκπαιδευτικά προγράμματα και μαθήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης / επαγγελματικής κατάρτισης
 • Και 56 συνεντεύξεις με συντονιστές μαθημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης/ επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαιδευτές

Διοίκηση και Βιωσιμότητα

Σύμφωνα με την έρευνά μας, οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις θεωρούν ότι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν είναι:
 1. Ανεπαρκές έμμισθο προσωπικό και χρηματοδότηση για την πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού
 2. Ικανοποίηση και ανταπόκριση στην αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες ή/και αγαθά που παρέχουν
 3. Προβλήματα βιωσιμότητας λόγω χαμηλού επιπέδου εσόδων που δημιουργείται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες / αγαθά
 4. Έλλειψη εξειδίκευσης σε θέματα μάρκετινγκ, ώστε να μπορούν να συνδέονται με τους πελάτες και στις ομάδες στόχου

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις θεωρούν ως μεγαλύτερη πρόκληση την υπερβολική εξάρτηση από την κρατικές χρηματοδοτήσεις, με το υπερβολικά υψηλό οργανωτικό και λειτουργικό κόστος να αναφέρεται ως η επόμενη μεγαλύτερη πρόκληση.

Υπήρξε ομοφωνία σχετικά με τον πιο αποτελεσματικό ορισμό της βιωσιμότητας για τις κοινωνικές επιχειρήσεις:

Για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, βιωσιμότητα σημαίνει…. να είναι οικονομικά βιώσιμες καθώς εξυπηρετούν τους κοινωνικούς τους στόχους.

Ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τις κοινωνικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνά μας, ο κύριος τύπος ανάπτυξης για τον οποίο εργάζονται είναι η επέκταση τους στην διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών στις υπάρχουσες πελατειακές τους βάσεις. Η δημιουργία περισσότερων εσόδων μέσω της εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών αποτελεί επίσης υψηλή προτεραιότητα, ενώ η τρίτη προτεραιότητα όσον αφορά την ανάπτυξη είναι η δημιουργία περισσότερων εσόδων μέσω της εξασφάλισης επιχορηγήσεων ή/ και κρατικών χρηματοδοτήσεων

Η έλλειψη κεφαλαίων για επένδυση στην ανάπτυξη θεωρείται ότι είναι η υπέρτατη αναπτυξιακή πρόκληση μεταξύ εκείνων που συμμετείχαν στην έρευνα.

Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Διερευνήσαμε ένα μεγάλο εύρος δεξιοτήτων και εκπαιδευτικών αναγκών. Ενώ οι περισσότερες φαίνεται να είναι σημαντικές για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, 7 συγκεκριμένες περιοχές ξεχώρισαν, σύμφωνα με τις απαντήσεις περισσότερο από το 85% των συμμετεχόντων στην έρευνα και στις μελέτες μας:
 1. Τεχνογνωσία στην διαμόρφωση διατήρηση, διαχείριση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης
 2. Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων και του εσωτερικού ελέγχου
 3. Δεξιότητες επικοινωνίας, πωλήσεων και μάρκετινγκ
 4. Οριζόντιες (soft skills) και διαπροσωπικές δεξιότητες
 5. Διοίκηση, ανάπτυξη και παρακίνηση του προσωπικού
 6. Συγκέντρωση χρημάτων και χρηματοδότηση από διαφορετικές πηγές
 7. Επιχειρησιακός & Στρατηγικός σχεδιασμός

Μια συνοπτική και περιεκτική έκθεση θα είναι σύντομα διαθέσιμη στον ιστότοπο του SocialB, παρέχοντας πολύ περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για τα ευρήματά μας και στις 4 χώρες του έργου. Ελέγξτε ξανά σύντομα για να την κατεβάσετε.

Τι έπεται για το 2021;

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας και της μελέτης μας, τα κενά δεξιοτήτων και οι ανάγκες κατάρτισης που έχουμε εντοπίσει θα αποτελέσουν την βάση για την ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων και του εκπαιδευτικού υλικού τα οποία και σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε καθ’όλη τη διάρκεια του 2021.

Αναμένουμε ότι οι Εκπαιδευτικές Ενότητες του SocialB θα υιοθετήσουν το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Επιπέδου 6 και ελπίζουμε να είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε ένα μέρος του εκπαιδευτικού υλικού έως το τέλος του 2021 απευθυνόμενοι σε κοινωνικές επιχειρήσεις και άλλους βασικούς συνεργάτες.

SocialB Logo.png

Παραμείνετε ενημερωμένοι για το SocialB

Για να ενημερώνεστε για το SocialB, καθώς εξελίσσεται το έργο, θα ήταν χαρά μας να εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας. Υποσχόμαστε να μην σας βομβαρδίζουμε με email, αλλά προσβλέπουμε να εκδώσουμε 2 ή 3 ενημερωτικά δελτία το 2021, με νεότερα στοιχεία για την πρόοδό μας

Επίσης, θα χαιρόμασταν ιδιαιτέρως εάν μοιραζόσασταν αυτό το ενημερωτικό δελτίο με συναδέλφους και με οποιονδήποτε άλλο που μπορεί να ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει την πρόοδό μας, ιδίως κοινωνικές επιχειρήσεις, Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης που δραστηριοποιούνται στην κατάρτισης των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Εγγραφείτε εδώ για το ενημερωτικό μας δελτίο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το SocialB αποτελεί μία συνεργασία μεταξύ οργανισμών από την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Σλοβενία, με επικεφαλής το Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Λίμερικ, Ιρλανδία. Ο ευκολότερος τρόπος για να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι μέσω της ιστοσελίδας μας, όπου μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες και συνδέσμους για τους φορείς που συμμετέχουν στο έργο, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας για τον υπεύθυνο έργου κάθε οργανισμού εταίρου.

Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://socialb- erasmus.eu

Το SocialB είναι μία Συμμαχία Γνώσης (612579-EPP-1-2019-1-IE- EPPKA2-KA) και χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οι πληροφορίες και οι απόψεις που αναφέρονται σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο είναι αυτές των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε τα όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

kick_off_meeting_thurles-min.jpeg