Meni Zapri

Izobraževalni pilotni program SocialB je že skoraj pripravljen.

Izobraževalni program naslavlja potrebe po usposabljanju in izobraževanju, ki ste jih prepoznali v sklopu raziskave izzivov, povezanih z vodenjem, rastjo in trajnostjo socialnih podjetij.
Na osnovi vaših odgovorov smo v projektu  SocialB razvili 24 pilotnih učnih enot, ki bodo slušateljem omogočile pridobivanje znanja, veščin, vrednot in kompetenc o tem,  kako razviti in graditi socialno podjetje ter o trajnostnem delovanju socialnih podjetij.

Kako lahko pilotni program pomaga vam?

Pilotni program je za udeležence brezplačen!
Ta izjemna priložnost bo na voljo socialnih podjetnikom, članom upravnih odborov v socialnih podjetjih, svetovalcem, študentom na univerzah in v srednjih šolah ter univerzitetnim in srednješolskim profesorjem.
Pilotni program med drugim vključuje naslednje tematike:

  • mehke veščine pri upravljanju socialnih podjetij,
  • kako pridobiti sredstva za delovanje in razvoj,
  • kako izvesti raziskavo trga,
  • kako razviti socialno podjetje,
  • kako preživeti na trgu in rasti,
  • in še veliko več …

V naslednjem e-novičniku boste izvedeli, kako lahko vi sodelujete v pilotnem programu!