Meni Zapri

Pilotna izvedba programa SocialB

Pilotna faza projekta SocialB je ključna za potrditev in dokončanje metodologije usposabljanja in ocenjevanja SocialB, gradiva za usposabljanje, platforme SocialB in metodologije za praktično usposabljanje. Vsi projektni partnerji so vključeni v pilotiranje v vseh štirih partnerskih državah – Grčiji, Italiji, Sloveniji in Irski.

  • V vsaki partnerski državi se preizkuša 1 modul in 6 učnih enot,
  • vsaka učna enota zajema od 20 do 40 učnih ur,
  • v vseh partnerskih državah poteka kombinirano učenje (osebna prisotnost, spletno usposabljanje, praktično usposabljanje in fokusne skupine),
  • vključene so različne ciljne skupine: študenti, socialni podjetniki in potencialni podjetniki, izvajalci visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja ter svetovalci za socialna podjetja in/ali organizacije, ki nudijo podporo socialnim podjetjem.

V vsaki partnerski državi se pilotno usposabljanje izvaja v dveh fazah. V prvi fazi so se predavatelji udeležili kratkega usposabljanja o uporabi metodologije, gradiva za usposabljanje, platforme SocialB in metodologije praktičnega usposabljanja, da bi razumeli učni proces. V drugi fazi je potekalo dejansko pilotiranje prek fokusnih skupin, usposabljanja v živo, spletnega usposabljanja (sinhronega in asinhronega) in praktičnega usposabljanja. Kombinacija, katere metode bodo uporabljene, je odvisna od različnih dejavnikov.
Do zdaj je bilo pilotno izvedenih več kot 15 učnih enot, preostali pa bodo predvidoma zaključeni do sredine julija.
O rezultatih pilotnega usposabljanja vas bomo obvestili v naslednjih mesecih.