Meni Zapri

Poročilo OECD o stanju socialnega podjetništva v Sloveniji in metodologija merjenja družbenih učinkov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v preteklem letu z OECD sodelovalo pri izvedbi študije o analizi stanja socialnega podjetništva v Sloveniji. Izsledke poročila so predstavili na spletnem dogodku, kjer so sodelovali predstavniki OECD, MGRT, Direktorata za trg dela in zaposlovanje, Univerze v Ljubljani, Inštituta za ekonomska raziskovanja in socialnih podjetij.

Sodelujoči v razpravi so poudarili, da je Slovenija na pravi poti, da socialno ekonomijo v dvigne na višjo raven. Ključna je krepitev sodelovanja med vsemi deležniki, saj se bo le tako lahko razvil celoten ekosistem socialne ekonomije. Krepiti moramo podporno okolje, omogočiti pridobivanje znanja in poskrbeti za širšo promocijo socialnega podjetništva v Sloveniji. Celotno poročilo je na voljo v angleškem jeziku tukaj: https://oe.cd/il/se-slovenia.

Pomembno vlogo pri tem ima tudi merjenje družbenih učinkov. V pripravi je nacionalna metodologija merjenja družbenih učinkov, ki bo postavila temelje za njihov sistematično spremljanje in merjenje. Merjenje družbenih učinkov je kompleksna naloga, ki se je loteva premajhno število organizacij. Manjka namreč standardizirana in enotna metodologije merjenja, ki bi omogočala enostavno merjenje in poročanje ter organizacijam ne bi povzročala prevelikega administrativnega bremena. Cilj priprave nacionalne metodologije je podrobneje opredeliti standarde, merila in kazalnike za merjenje in spremljanje družbenih učinkov, ki jih ustvarjajo  slovenska socialna podjetja in pripraviti aplikativni model. Aplikativen model bo razvit po eni strani z upoštevanjem specifik slovenskega sektorja socialnih podjetij, po drugi strani pa usklajen s smernicami EU in mednarodno uveljavljenimi metodologijami in praksami merjenja družbenih učinkov. Model bo omogočal samooceno družbenih učinkov za namene poročanja slovenskih socialnih podjetij.