Meni Zapri

Predstavitev grške ekipe

Tokrat vam predstavljamo dve organizaciji, ki sestavljata grško ekipo v projektu SocialB. Prvo ekipo sestavljata Dimitra Papadimitriou, izredna profesorica na oddelku za poslovni menedžment Univerze v Patrasu, in Catherine Sotiropoulou, doktorska kandidatka na istem oddelku. V naši ekipi je še en doktorski kandidat (Argyris Loukopoulos), ki skupaj s Catherine izvaja empirične raziskave na temo organizacijskega vedenja socialnih podjetij. Vse močno zanima tematika rasti in trajnosti grških socialnih podjetij. Ukvarjamo se s tem, kako približati inovacije posameznim podjetjem v zahodni Grčiji in tudi v preostalih delih države.

V zadnjih dveh tednih je naša ekipa pilotno izvajala novo izobraževalno gradivo SocialB, ki se ukvarja z dobrim upravljanjem in ravnanjem z ljudmi pri delu (prostovoljci in zaposlenimi) med socialnih podjetniki, študenti in učitelji v naši regiji. Na teh srečanjih smo imeli priložnost sodelovati s pomembnimi družbenimi skupinami ter pridobiti neprecenljive izkušnje in povratne informacije o tem, kako še izboljšati izobraževalno gradivo SocialB. Poleg tega so razprave z našimi udeleženci usposabljanja ponovno pokazale veliko vrzel v grškem izobraževanju, ki se nanaša na specializirano izobraževalno gradivo za socialna podjetja, kar ovira trajnost teh organizacij, zlasti v prvih letih uveljavljanja na trgu. Na enem od pilotnih srečanj smo pozdravili tudi vodjo sindikata socialnih podjetij iz regije Zahodna Grčija, ki je pomemben podpornik projekta SocialB. G. Georgiou si prizadeva za razširjanje ukrepov politik in znanj, ki podpirajo razvoj kulture inovacij in rasti socialnega podjetništva v naši regiji.

 

OT – Olympic Training

Drugi del grške ekipe je v mestu Pyrgos v zahodni Grčiji. Organizacija Olympic Training (OT), ki ima korenine v Elisu in je usmerjena v Evropo, razvija, prenaša in spodbuja inovativne ideje, dobre prakse in znanje na področju izobraževanja odraslih, da bi vzpostavila pogoje za trajnostno rast. Z združenimi močmi z lokalnimi podjetji, raziskovalnimi inštituti, lokalnimi zbornicami, zainteresiranimi stranmi in organizacijami iz tujine Olympic Training od leta 2012 aktivno raziskuje možnosti, ki lahko podprejo razvoj tretjega sektorja in socialnega podjetništva (z usklajevanjem ali sodelovanjem v lokalnih razvojnih načrtih, izvajanjem projekta Erasmus KA2, ki je bil prepoznan kot primer dobre prakse – projekt Sesba in zdaj SocialB), saj želimo razviti njihove ustvarjalne potenciale.
Namesto ekipe Olympic Training predstavljamo dve podjetji, ki sta dejavni na širšem območju Peloponeza, sodelujeta pri pilotnem projektu SocialB in gostita dejavnosti praktičnega usposabljanja.


Predstavitev dveh primerov socialnih podjetij v Grčiji, ki sodelujeta v pilotnem izvajanju programa SocialB

Liofyllo

Podjetje Liofyllo je nastalo leta 2018 na podlagi ideje o varstvu okolja in o tem, kako se lahko človeštvo izvije iz linearnega modela potrošnje. Da bi to dosegli, Liofyllo ustvarja inovativen, okolju prijazen (mednarodno patentiran) material iz neizkoriščenih oljčnih listov in različnih lepil, da bi zmanjšalo proizvodnjo in uporabo okolju neprijaznih materialov (sintetičnih, plastičnih, MDF, OSB itd.) ter tako prispevalo k zmanjšanju onesnaževanja in ekoloških katastrof (krčenje gozdov, rudarjenje itd.). Ta inovativni material se lahko z različnimi tehnikami obdelave uporablja za široko paleto izdelkov (notranja dekoracija, pohištvo itd.) in tako pokriva potrebe več sektorjev obrti in industrije. Oljčni list je bil izbran, ker je poleg svojih lastnosti (koristi za zdravje, dobro počutje, prehrana, zgodovina, kultura, olimpijski ideali, pa tudi zaradi posebnih mehanskih lastnostmi v svoji sestavi, trajnosti itd.) verjetno edini grški naravni element, ki je tesno povezan z zgodovino in kulturo Grčije.


Glavni stebri podjetja Liofyllo so zeleno, socialno in žensko podjetništvo. Podjetje želi s svojimi dejavnostmi okrepiti te sektorje podjetništva, navdihniti več ljudi, da se ukvarjajo s temi področji, ter imeti čim večji družbeni in okoljski vpliv ter tako pomagati lokalni skupnosti in gospodarstvu ter na splošno razvoju v Grčiji.


Socialno zadružno podjetje PHAOS

»Dejanja, pobude in dejavnosti, ki podpirajo družbo in ustvarjajo pozitiven družbeni učinek«, tako gospa Kouvelaki (soustanoviteljica podjetja Phaos) opredeljuje socialno podjetništvo, »… saj socialno podjetništvo odraža nov način poslovanja in je usmerjeno na celoto in ne na enoto, pri čemer rešuje tradicionalne probleme na sodoben način. Če osveščeni podjetniki dobro izkoristijo znanje in izkušnje, lahko povzročijo pomembne pozitivne spremembe v družbi …«
Phaos je starogrška beseda in pomeni svetloba … in socialno podjetje Phaos želi socialno podjetništvo postaviti v središče pozornosti svetlega mesta Kalamata in navdihniti druge ljudi, da postanejo dejavni v sektorju socialne ekonomije.
Vizija ekipe socialnega podjetja PHAOS je povzeta v treh besedah:
Povezovanje – Ustvarjanje – Sodelovanje
in postavlja temelje ustvarjalne skupnosti, ki se osredotoča na regijo Messinia!
Sodelavci socialnega podjetja Phaos ponujajo storitve poslovnega svetovanja, mreženja in organizacije ali soorganizacije velikih dogodkov s poudarkom na promociji in krepitvi lokalnega gospodarstva.
Za vse dejavnosti podjetja sta značilni družbena odgovornost in ekstravertiranost; cilj je ponuditi lokalni skupnosti trajnostni razvoj in družbene inovacije.
Prvi veliki projekt, ki ga je vzpostavil Phaos, je Hiša Phaos, ki jo gosti mesto Kalamata – Mesenija – Peloponez. Poseben, drugačen, svetel kraj … Hiša Phaos je hiša podjetništva in kulture, ki pomaga kreativnim podjetnikom pri njihovih prvih korakih. Hiša Phaos želi postati povezovalni člen lokalnega ekosistema inovacij, novega in socialnega podjetništva Kalamate in Messinije kot celote za mreženje, podporo in sodelovanje.
Socialno podjetje Phaos je pridruženi član Nacionalnega centra za socialne inovacije in Observatorija za digitalne nomade. Zadnji projekt Phaosa je portal »Delo iz Kalamate«, prek katerega so za digitalne nomade prikazane vse primerjalne prednosti in edinstvenost kraja na vseh ravneh.
https://phaos.org