Meni Zapri

SocialB – e-novičnik – junij 2021

Pozdravljeni! V preteklih mesecih smo razvijali ogrodje izobraževalnega programa, ki bo naslavljal potrebe po usposabljanju in izobraževanju, katere ste izpostavili v sklopu naše ankete, izvedene v letu 2020. V navedeni raziskavi ste tako navedli predvsem izzive, povezane z upravljanjem, rastjo in trajnostjo socialnih podjetij. V nadaljevanju boste našli več informacij o modulih, ki jih želimo pilotno testirati ob koncu letošnjega leta …

SocialB – kratek povzetek

Če ste slučajno pozabili, kaj je SocialB …

 • SocialB je projekt programa Erasmus+ v okviru akcije Koalicije znanja, v katerem sodeluje 8 partnerjev, ki delujejo na področju socialnega podjetništva, usposabljanja in visokošolskega izobraževanja v štirih državah – na Irskem, v Grčiji, v Italiji in v Sloveniji.
 • Strateški cilj projekta je razviti gradiva za usposabljanje in izobraževanje, ki bodo na voljo širokemu krogu zainteresiranih prek e-učilnice SocialB.
 • Kombinirana učna gradiva bodo organizirana v šest modulov oz. 24 učnih enot in bodo oblikovana tako, da bodo obravnavala vrzeli v znanju in potrebah po usposabljanju na področjih, ki so ključnega pomena za razvoj, trajnost in širitev sektorja socialnih podjetij.
 • Projekt bo trajal do decembra 2022.

Vi ste predlagali, mi smo se odzvali.

Po številnih analizah, razpravah in osnutkih smo v projektni skupini in tudi s pomočjo Svetovalne skupine projekta SocialB v preteklih mesecih oblikovali šest učnih modulov. Vsak modul bo tako naslavljal enega od šestih ključnih izzivov za rast in trajnost, ki so jih v lanski raziskavi opredelila socialna podjetja in njihove podporne organizacije. Vsak modul bo vključeval štiri učne enote, za katere bomo pripravili ustrezna učna gradiva.

Učni moduli in enote

1 Uvod v socialno podjetništvo

  • Zgodovina in evolucija socialnega podjetništva
  • Združevanje poslovnih vrednot in družbenih vrednot
  • Socialne inovacije
  • Upravljanje in partnerstva

2. Oblikovanje in upravljanje projektov

  • Mehke veščine
  • Cikel vodenja projektov
  • Priprava ponudb in javna naročila
  • Priložnosti za financiranje s strani države in EU

3. Človeški viri

  • Vloga človeških virov in upravljanje z njimi
  • Zaposlovanje osebja in prostovoljcev
  • Upravljanje učinkovitosti
  • Vodenje in vodstvene sposobnosti

4. Družbeni učinek

  • Opredelitev družbenega učinka
  • Kako meriti družbeni učinek?
  • Analiziranje podatkov
  • Predstavitev vaših družbenih učinkov drugim

5. Finančna vzdržnost

  • Življenjski cikel strateškega načrtovanja
  • Kako narediti poslovni načrt?
  • Finančno načrtovanje in denarni tok
  • Financiranje vašega socialnega podjetja – bančna posojila, finančna pomoč, nepovratna sredstva, prodaja

6. Trženje in zbiranje sredstev za rast

  • Strategije rasti
  • Tržna konkurenčnost in kako jo oceniti
  • Možnosti zbiranja sredstev za socialna podjetja
  • Povezovanje in trženje za prodajo

Znova se vam bomo oglasili jeseni, ko bomo povabili socialna podjetja, njihove svetovalce in ostale partnerje k sodelovanju v pilotni izvedbi usposabljanja, ki bo potekalo ob koncu leta. Pridružite se nam!

Pregled izobraževalnih programov s področja socialnega podjetništva v EU

Vas zanima širši pregled ponudbe izobraževanja in usposabljanja s popročja socialnega podjetništva v drugih državah EU?

Raziskava, ki jo je leta 2020 opravil konzorcij partnerjev SocialB, je analizirala 98 programov v 24 državah EU, ki nudijo vrsto izobraževanj in usposabljanj – od tečajev za poklicno izobraževanje in usposabljanje, do univerzitetnih in magistrskih programov. Več o tem lahko izveste s pomočjo interaktivnega zemljevida, ki vsebuje osnovne informacije o programih in tečajih (npr. vrsta in naslov predmeta/programa, institucija, trajanje tečaja/programa, število kreditnih točk ECTS, šolnine, vpisni pogoji itd.).

  >>> SocialB Interaktivni zemljevid izobraževanja in usposabljanja s področja socialnega podjetništva v EU <<<

Zemljevid želimo nadgrajevati in vključiti vanj vse izobraževalne ustanove, ki pomagajo sooblikovati pokrajino evropskega socialnega podjetništva. Če poznate program ali ustanovo, ki bi morala biti na zemljevidu, nam, prosim, sporočite … in dodali jo bomo na zemljevid.

Tokrat predstavljamo naše projektne partnerje – Italija

Veseli smo, da imamo v našem konzorciju dva odlična partnerja iz Italije. Programma Integra je socialna zadruga, ki razvija in izvaja načrte za podporo ekonomski in družbeni integraciji migrantov in beguncev. Tor Vergata pa je univerza iz Rima, ki je znana po svojem delu, programih in usposabljanjih s področja socialnega podjetništva in socialnih inovacij.

Navedenima partnerskima organizacijama strokovno podporo nudi Svetovalna skupina projekta SocailB, ki se ob ključnih mejnikih projekta sestane s projektno ekipo in poda predloge za delo v naslednjih fazah projekta. Italijanska skupina na fotografiji pozorno posluša in sodeluje v razpravi med nedavnim virtualnim srečanjem.

Člani Svetovalne skupine projekta SocialB so strokovnjaki s področja socialnega podjetništva, zaposleni na visokošolskih zavodih in zunanji strokovnjaki. Njihov prispevek in predlogi pa niso pomembni le za izboljšanje izvajanja projekta, temveč tudi kot zagotovilo kakovosti učnih enot, ki jih razvijamo.

V italijanski v svetovalni skupini tako sodelujejo: Luca Calisi (predsednik ULIS – organizacije, ki podpira socialne podjetnike), Flamina Valenza (članica upravnega udbora Confcooperative Roma e Lazio – regionalnega trgovinskega združenja, ki zastopa, pomaga, ščiti in revidira zadruge), Giorgio Baracco (predsednik socialnega podjetja “Proteina”, predavatelj na temo socialnih inovacij in komunikacije za socialna podjetja) in Nicola Cabria (strokovnjakinja za vključujoče poslovanje in izvršna direktorica organizacije Human Foundation).

Zahvaljujemo se članom Svetovalnih skupin projekta SocialB, saj v vseh štirih partnerskih državah posredujete pomembne izkušnje, prispevke in predloge.

Ažurne informacije o projektu SocialB

Če želite biti redno informirani o razvoju projekta SocialB, vas vabimo, da se prijavite na naš e-novičnik (če še niste). Obljubljamo, da vas ne bomo zasuli z e-pošto. V letu 2021 pričakujemo, da bomo izdali še 2 e-novičnika z novostmi o projektu.

Prav tako bi bili veseli, če bi ta e-novičnik delili s sodelavci in ostalimi, ki bi jih zanimalo spremljanje rezultatov projekta, zlasti s socialnimi podjetji, izobraževalnimi ustanovami, podpornimi institucijami za socialna podjetja in ostalimi, ki delujejo na področju socialnega podjetništva.

Prijava na e-novičnik.

Stopite v stik z nami

V projektu SocialB sodeluje 8 partnerjev z Irske, Grčije, Italije in Slovenije, vodilni partner je Limerick Institute of Technology z Irske. Najlažje stopite v stik z nami preko naše spletne strani, kjer boste našli informacije in povezave na vse organizacije, ki sodelujejo v projektu ter njihove kontaktne podatke. Projekt sofinancira program Erasmus+ v okviru akcije Koalicije znanja.

SocialB je projekt Koalicije znanja (612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA) in je financiran s podporo Evropske Komisije.

Mnenja in stališča, izražena na tej spletni strani, so izključno mnenja mnenja in stališča avtorjev in ne izražajo nujno tudi mnenja Evropske Unije. Niti Evropska Komisija niti osebe, ki delujejo v njenem imenu, niso odgovorne za uporabo podatkov iz te publikacije.