Meni Zapri

Socialno podjetništvo na podeželju

V četrtek, 22. decembra 2020, je potekala on-line delavnica v okviru projekta Kaštelir (sofinanciran ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška), ki jo je organiziral Inkubator Sežana. Prisotnih je bilo 24 udeležencev. Namen delavnice je bil približati podjetništvo potencialnim podjetnikom na podeželju, da bodo lahko na učinkovit in uspešen način razvili poslovni model za realizacijo lastne poslovne ideje.

Dr. Bojan Mrevlje je predaval o socialnem podjetništvu, pravnih vidikih socialnega podjetništva v Sloveniji ter o socialnem podjetništvu v Sloveniji in tujini. Sledila je predstavitev dveh primerov dobrih praks socialnih podjetij, ki delujejo na podeželju (Boris Kante, Zavod GOST NA PLANOTI, so.p. in Jerneja Tratnik Lacovich, ISTRA TERRA, agencija za posebna doživetja, d.o.o., so.p.).

V razpravi, ki je potekala po uradnem delu, smo predstavili projekt SocialB. Udeleženci so menili, da je vsebina učnih enot primerna, pohvalili so obseg trajanja programa (750 ur). Eden udeleženec se je podobnega usposabljanja, vendar krajšega (150 ur) že udeležil, bil je zadovoljen, vendar je menil, da če bi bilo krajše, ne bi bilo dovolj učinkovito. Zanimala pa jih je cena programa in ali bo možnost sofinanciranja udeležbe.