Meni Zapri

Učni moduli in enote

Po številnih analizah, razpravah in osnutkih smo v projektni skupini in tudi s pomočjo Svetovalne skupine projekta SocialB v preteklih mesecih oblikovali šest učnih modulov. Vsak modul bo tako naslavljal enega od šestih ključnih izzivov za rast in trajnost, ki so jih v lanski raziskavi opredelila socialna podjetja in njihove podporne organizacije. Vsak modul bo vključeval štiri učne enote, za katere bomo pripravili ustrezna učna gradiva.

1 Uvod v socialno podjetništvo

  • Zgodovina in evolucija socialnega podjetništva
  • Združevanje poslovnih vrednot in družbenih vrednot
  • Socialne inovacije
  • Upravljanje in partnerstva

2. Oblikovanje in upravljanje projektov

  • Mehke veščine
  • Cikel vodenja projektov
  • Priprava ponudb in javna naročila
  • Priložnosti za financiranje s strani države in EU

3. Človeški viri

  • Vloga človeških virov in upravljanje z njimi
  • Zaposlovanje osebja in prostovoljcev
  • Upravljanje učinkovitosti
  • Vodenje in vodstvene sposobnosti

4. Družbeni učinek

  • Opredelitev družbenega učinka
  • Kako meriti družbeni učinek?
  • Analiziranje podatkov
  • Predstavitev vaših družbenih učinkov drugim

5. Finančna vzdržnost

  • Življenjski cikel strateškega načrtovanja
  • Kako narediti poslovni načrt?
  • Finančno načrtovanje in denarni tok
  • Financiranje vašega socialnega podjetja – bančna posojila, finančna pomoč, nepovratna sredstva, prodaja

6. Trženje in zbiranje sredstev za rast

  • Strategije rasti
  • Tržna konkurenčnost in kako jo oceniti
  • Možnosti zbiranja sredstev za socialna podjetja
  • Povezovanje in trženje za prodajo